Cevizce Erdem Fidancılık (CEF)
Aşılı Ceviz Fidanı
Ceviz Yetiştiriciliğinde İklim İsteği
Ceviz Yetiştiriciliğinde Toprak İsteği
Ceviz Bahçesi Nasıl Kurulur?
Ceviz Ağacı Budaması
Ceviz Fidanı ve Ağacının Sulanması
Ceviz Ağacı Çiçeklenme Zamanları
Cevizde Gübreleme ve Gübre Türleri
Hasat ve Sonrası
Cevizin Bileşimi ve Besin Değeri
Cevizde Besin Elementi Eksiklikleri
Cevizin Bitkisel Özellikleri
Ceviz Meyvesinde İç Kararması ve Büzülme
Cevizde Bordo Bulamacı Kullanımı
Cevizde Kaolin Kili Kullanımı
Hastalık ve Zararlılar
Yerli Ceviz Meyvesi
Zirai İlaçlama
Ceviz Yetiştiriciliği
Sert kabuklu meyve ailesinden olan ceviz, yüzyıllardır insanoğluyla birlikte varlığını sürdürmüş, göçler yoluyla ülkelere, hatta kıtalara yayılmıştır.

Cevizin Anadolu'daki geçmişi binlerce yıla dayanmakta olup, ceviz yetiştiriciliğine ''0'' rakım olan deniz kıyısından 2000-2500 metre yükseklikteki arazilere kadar rastlamak mümkündür.

Ceviz ağacı, sert kabuklulardan Juglans grubu içerisinde yer alır. Juglans içerisinde de üstün meyve kalitesi ile ilk akla gelen isimler “Anadolu cevizi”, “İran cevizi” ve “İngiliz cevizi” isimleridir.
ceviz-yetiştiriciliği-verimliliği
Cevizin anavatanı, bazı araştırmacılara göre İran’ın Ghilan bölgesi, bazılarına göre ise Çin’dir. Bazılarına göre ise ceviz Karpat dağlarından Türkiye, Irak, İran, Afganistan, Güney Rusya, Hindistan, Mançurya ve Kore'ye kadar uzanan geniş bir bölgenin doğal bitkisidir. 

Kökeni itibariyle dünyada büyük bir doğal yayılma alanına sahip olan Anadolu cevizi (Juglans Regia) çeşitli göçler ve ticaret kervanları vasıtasıyla doğal yayılma alanı dışına da götürülmüş olup, bugün tropik bölgeler dışında hemen hemen dünyanın her yerinde ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Ceviz Yetiştiriciliğinde
İklim İsteği
Ceviz Yetiştiriciliğinde
Toprak İsteği