Ceviz Fidanı Dikiminde Leonardit Kullanımı;
Ülkemiz topraklarının büyük bir kısmında yanlış tarım uygulamalarından dolayı verimsiz biryapı oluşmaya başlamıştır. Özellikle Ph oranlarında yükselme, organik madde oranlarında ise çok büyük düşüşler görülmektedir.
Ceviz yetiştiriciliği yapacağımız tarlamızda ceviz fidanı dikimi yapmadan önce toprağımızın yapısını anlayabilmek için toprak analizi yaptırmalısınız. 30cm, 60cm ve 90cm derinliklerden alacağımız toprak örneklerini laboratuarlarda analizini yaptırarak toprağınızın yapısı hakkında fikir sahibi olmalısınız.

ceviz-fidanı-leonardit-kullanımı

Toprak analizinde dikkat edeceğimiz ilk hususlar Ph durumu, kil oranı, kireç oranı ve organik madde durumu olmalıdır. Bu dört etken fidanın dikiminden önce toprak hazırlanırken hangi uygulamaları yapmamız gerektiğini ve yapacağımız ilk gübrelemenin nasıl olması gerektiği konularında bize yol gösterici olacaktır.
Analiz sonucunda yüksek çıkan kil ve Ph ile düşük çıkan organik madde verisi fidan toprağında düzenlenme yapılması gerektiğinin göstergesidir. Yapılacak düzenleme ceviz fidanının özellikle ilk yıllarında güçlü ve hızlı gelişmesine yardımcı olacaktır.
Analiz sonuçlarına göre verimsiz olduğu değerlendirilen yani PH, kil ve organik madde oranı dengesiz olan topraklarda gerekli düzenleme derin sürme ve toprak patlatma işlemi ile başlamalıdır. Bu işlemler fidan çukuru açılmadan önce yapılmalıdır.
Ceviz fidanı dikimi yapacağımız fidan çukurları 1 metre derinliğinde 50-60 cm genişliğinde olmalıdır. Dikim yapılmadan önce toprağımızda organik maddeyi arttıracak, kil oranını düşürecek ve PH oranını düşürecek tedbirler almalıyız. Bu üç değeri de istenilen düzeye getirmenin yollarından birisi tarlamızın tümü veya fidan çukurlarında leonardit kullanımıdır.

Leonardit gerek fidan ile temas etmeyen fidan çukurunun en alt bölgelerinde gerekse de fidanın kılcal köklerine temas eden fidan toprağında kullanabileceğimiz bir gübreleme ürünüdür. Kimyasal olmayıp organik bir ürün olduğu için fidanın kılcal köklerini yakma gibi bir tehlikesi yoktur. Cevizde ileriki aşamalarda da verimi arttırıcı olumlu etkisi olacaktır. 

Ceviz Yetiştiriciliğinde Leonardit Ne Kadar ve Ne Zaman Kullanılmalıdır?
Ceviz Fidanı Bahçesi Oluşturulurken;
a. Tarlamızı derin pullukla sürmeden önce dekara 200-250 Kg toz Leonardit atılması ve sonradan sürülmesi tarlamızdaki toprak düzenlemeyi yapacak ve organik miktarı arttıracaktır. Bu işlemde toprağın 30 cm altına kadar leonardit uygulanmış olacaktır. Bu uygulamadan sonra açılacak fidan çukurları fidan dikimi ile birlikte kapatılırken yüzey toprağı kullanıldığında Leonarditin 100 cm derinliğe kadar fidan toprağına ve fidan çukuruna ulaştırılması sağlanacaktır.
b. Eğer toprak sürülmeden dikim yapılacaksa; açılacak çukur doldurulurken kullanılacak üst toprağa 3,5-4 Kg toz leonardit karıştırılıp fidan dikiminde kullanılabilir. Bu uygulama gerek alt toprakta gerekse de kılcal köklerin bulunduğu fidan toprağında yapılabilir. Leonarditin kılcal kökleri yakma gibi bir riski bulunmamaktadır.
c. İleriki yıllarda derin sürme yapacağımız ağaçların ortasında kalan alanlarda beş senede bir dekara 200-250 Kg toz leonardit kullanılabilir. Ağaç altlarına uygulanan leonardit ise çapa ile veya çapa makinesi ile toprağa karıştırılmalıdır.
d. Kimyasal gübreler ile karıştırılarak verilebilir. 

Leonarditin Temel Faydaları;
PH seviyesini düzenler. Uygun Ph değeri olan leonardit kullanılmalıdır. 
Topraktaki yararlı humus miktarını ve organik miktarını hızla yükselterek toprakta düzenleme yapar.
Topraktaki tuzluluğu azaltır.
Toprağın su tutma kapasitesini arttırır.
Toprağı havalandırarak organik hayatın gelişmesini sağlar.
Verimsizliğe sebep olan topraktaki kilin parçalanmasını sağlar.
Toprak rengini koyulaştırdığından güneşin sıcaklığından faydalanmayı arttırır.
Önceden toprakta birikmiş olan fosfor ve potasyumu hareketlendirerek bitkiye faydalı hale getirir.
Kullanacağımız gübrelerin tam olarak bitkiye ulaşması için toprakta gerekli organik ortamı oluşturur.
Topraktaki organik miktarın arttırılması fidanın daha hızlı ve iyi büyümesine yardımcı olacağı gibi, oluşabilecek hastalıkların önlenmesi ve mücadelesinde de olumlu etkisi olmaktadır.

cevizde-leonardit-kullanımı

İyi bir Leonarditin Değerleri;

Ph oranı                                   3 ile 5 arasında olmalıdır.
Organik Madde Miktarı        %40'ın üstünde olmalıdır.
Hümik+Fulvik Asit Miktarı   %40'ın üstünde olmalıdır.
Nem Oranı                             %20'in altında olmalıdır. 

Leonardit tarafından toprağın PH oranının düzenlenmesi; Ceviz yetiştiriciliği yapılacak topraklar da istenilen PH oranı 6 ile 8 arasındadır. Ancak ideal PH oranı 6’dır. Bahçe kurarken kullanacağımız leonarditlerde özellikle PH oranının uygun olmasına dikkat etmeliyiz. Yüksek Ph oranlı leonarditlerin toprağımıza faydası olmayacaktır. Piyasa da çok çeşitleri bulunan leonarditlerden yüksek oranlı PH lı olanlar, bu tür arazilerde kullanılmamalıdır.
Leonarditte Organik Madde Miktarı;
İdeal bir leonardit maddesinde organik miktar %40'ın üzerinde olmalıdır. 
Leonarditte Humik+Fulvik Asit Miktarı;
İdeal bir leonardit maddesinde bu oran %40'ın üzerinde olmalıdır.
Leonarditte Nem Oranı;
Nem oranı %20’in altında olmalıdır.

Biz Cevizce Erdem Fidancılık olarak Ceviz Fidanı yetiştirme alanlarımızda Leonardit kullanmaktayız. Açık köklü ve tüplü fidan üretimlerimizde organik miktarı arttırmak için hayvan gübresi ve Leonardit’i birlikte kullanmaktayız. İlk defa dikim yapacaklara ise hayvan gübresinin kılcal kökleri yakması tehlikesine karşı fidan çukurunda sadece leonardit kullanılmasını tavsiye etmekteyiz. Kullanımını bizzat tecrübe ederek, fidanlarımızın gelişmesinde olumlu sonuçlarını gözlemlediğimiz Leonardit ürününü tavsiye ederiz.